KALİTE YÖNETİMİ

lafla kalite olmaz

5.a_Kalite Yönetimi

En temel anlamıyla müşteri taleplerinin karşılanması şeklinde tanımlanan kalite kavramı insanoğlunun temel ihtiyaçlarındandır. Eski çağlarda ürünün daha iyi görünümü tek başına yeterli bir tercih sebebi iken, bugün bu kavrama yeni ilaveler eklenmiştir. Görünüm, koku, tat temel tercih sebepleri iken bugün güvenilirlik, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik, verimlilik gibi yeni kavramlar ticaretin birer parçası oldular. Bunlara ilave olarak ürün ya da hizmeti sunan işletmenin toplumsal duyarlılığı, çevresel duyarlılığı, insana saygısı, müşterilerine karşı tutumu ve ortaya koyduğu kurumsal kimliğine kadar pek çok done tüketiciler tarafından sorgulanır haldedir.

Kalite yönetimi bir kuruluşun, ürünün veya hizmetin tutarlı olmasını sağlar. Dört ana bileşeni vardır: kalite planlama, kalite güvencesi, kalite kontrolü ve kalite iyileştirme. Kalite yönetimi sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarmanın ve sürdürmenin yollarına da odaklanır.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.