DERGİ

bir önkoşul olarak “kalite”

6.a_Dergi

Dünya Kalite Akademisi, gerek kendi gerekse paydaşlarının faaliyetleri hakkında kamuoyuna sürekli olarak bilgi aktarımı gerçekleştirir. Bu, yazılı ve görsel medya araçları; internet sayfaları, sosyal medya araçları, panel, konferans, seminer ve dergi şeklinde gerçekleşir. Asıl olarak derginin amacı; standart ve kalite kavramlarının doğru anlaşılması, bu kavramlar için küresel düzeyde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara mercek tutulması, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, iyi uygulamaların öne çıkarılmasıdır.

Dergimize yakında buradan erişebilir, toplam kalite kavramının engin sınırlarını buradan keşfedilirsiniz.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.