ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

zirveye çıkmak mı, zirvede olmak mı?

4.1b_1

ISO 9001, bir ürün ya da hizmetin müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetlerin sağlanmasıyla gerçekleşebilmektedir. Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi de kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak pazarlama, üretim/hizmet sunumu ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasıdır.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standardın işletmedeki varlığının belgesidir. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından talep edilmektedir. ISO 9001, pazar avantajı dışında işletmelere bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluk anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

 

Neden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi?

Bu yönetim sistemi pazarda daha istikrarlı bir rakip olunmasına katkı sağlar.

İşletmelere bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır; müşteri beklentilerinin karşılanmasına yardım eder.

Daha etkin çalışma yöntemleri, zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar. İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, kârı arttırır.

Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onların süreçlere daha aktif katılımcı olmalarını sağlar.

Daha iyi müşteri hizmetleriyle mevcut müşterilerin memnuniyetini arttırmanın yanı sıra daha çok müşteri kazandırır. Uyumluluğu kanıtlayarak yeni iş olanakları edinilmesini sağlar.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.