ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

enerjide verimli bir vizyon

4.1h_1

Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörden her büyüklükteki işletmelere uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir yönetim sistemidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

 

Neden ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi?

Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde maliyetlerde düşüş sağlar.

Ölçüm ve izlemeye alınan prosesler içindeki enerji tüketiminin nerede verim arttırılabileceğini ortaya koyar.

Enerji kaynaklarındaki riskleri belirler ve yönetimini kolaylaştırır.

Karbon emisyonlarında sürdürülebilir düşüşe imkân tanır.

Mevzuatlara uyum sağlar.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.