ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

bilgi güçtür

4.1i_1

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgi; iş sürekliliğinin sağlamasında en önemli değerlerin başında gelir. Bilginin kaybedilmesinin telafisi mümkün değildir zira bilginin parasal bir karşılığı yoktur. Bu yüzden bilginin önemi ve korunması gerekliliğinin önemi günden güne artış göstermektedir. Bilgi; elektronik ortamda, kâğıt üzerinde ve daha birçok biçimde kullanılabilir ve saklanabilir. Teknolojik gelişimler sebebi ile de bu kullanım biçimlerinin birçoğu zamanla kullanılmayabilir ya da kullanım şekilleri değişebilir. Bu yüzden bilginin sürekli olarak güvenliğinin sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekir. Bilgi güvenliği; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin korunmasıdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi güvenliğinin sağlanmasında süreçleri, insanları ve bilgi sistemlerini içine alan bir yönetim sistemidir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

 

Neden ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi?

İşletmedeki bilgi varlıklarının sayısını, türünü ve o bilgilerin değerlerini ortaya koyar.

Bilgi varlıklarının ve bu varlıkların gizliliğinin korunmasını sağlar.

Bilginin bütünlüğünü, erişilebilirliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar.

Geçerli mevzuatlara uygun davranıldığını bağımsız bir şekilde gösterir, paydaşların güvenini ve işletmenin saygınlığını arttırır.

Uluslararası kriterlere uyumu kanıtlayarak müşteri denetim yükününün azaltılmasına yardımcı olur.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.