ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

güvenli gıda, fakat izlenebilir mi?

4.1c_1

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulanması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO 22000 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş bir standarttır.

Gıda ürünleri, sağlığımızı en kolay etkileyecek unsurların başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü tüketen tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu standart HACCP’i (Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır.

ISO 22000, diğer HACCP standartları gibi belgelendirme amacıyla kullanılmak üzere yayınlanmış olup, firmadaki ISO 9000, ISO 14000 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre olarak veya tek başına kurulabilmektedir. Entegrasyonu kolaylaştırmak için ISO 22000’in madde sıralaması ISO 9000’e benzetilmiştir.

HACCP Nedir?

HACCP; “Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)” kavramının kısaltılmış halidir.

Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. O halde tüm süreç aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç bulunmaktadır. İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları HACCP, (Hazard Analysis And Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir.

HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan bir sistemdir. Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir. HACCP’in en verimli ve sürdürülebilir uygulaması ise ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’dir denebilir.

 

Neden ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi?

Gıdanın güvenilir olabilmesi için gerekli şartları ve güvenli gıdayı sağlar.

İşletmelere uluslararası kabul görmüş yöntemler ve sürdürülebilirlik kazandırır.

İşletme paydaşlarının tehlike tetkiklerine güvenmelerine imkân sağlar. Zira tehlike tetkikleri tedarik zinciri boyunca uygulanır.

Etkin kalması için sistemleri sürekli olarak geliştirip günceller.

Sorumluluklara şeffaflık ve hesap verebilirlik kazandırır.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.