ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

tabiata saygılı üretim

4.1e_1

Tüketimin her geçen gün daha da arttığı dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, küresel olduğu anlayışı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Artık küresel pazarda saygın olabilmek işletmenin insana verdiği değer ve saygı ile mümkün olabilmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine ve yaşadığı çevreye değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmeleri, çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmeleri için bunu sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin çevreye verebilecekleri veya verdikleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir. Bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

 

Neden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi?

Maliyetleri düşürerek tasarruf edilmesini sağlar. Böylece daha düşük operasyonel maliyetlerle çalışmak mümkün hale gelir.

Atıkların azaltılması ve verimlilik artışı sağlar.

Çevre mevzuatına uyum seviyelerinin iyileştirilmesini sağlar.

Kuruluşun büyümesi için rekabet avantajı sağlar. Yeni müşteriler ve iş ortaklarına daha fazla erişim sağlar.

Yeni pazarlara erişimin önündeki gereklilik engellerini kaldırır.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.