DHB TS OIC SMIIC 1 HELAL KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

sürdürülebilir denetim, huzurlu tüketim

4.1a_1

Müslümanlar için helal, hayvanların besmele ile kesilmesinden ibaret bir kavram değildir. İslam’a göre helal, Allah tarafından serbest bırakılan ya da izin verilen her şeydir. Helal; temiz, güvenilir, yapılmasında ve tüketilmesinde dinen sakınca bulunmayan iş ve ürünlerdir. Yaşantımız içerisinde yeme-içme, üretme, kazanma, hizmet verme yani hayatımızın tam anlamıyla içinde bir bütün olarak tanımlayabiliriz. Müslümanlar için “helal” bir hayat felsefesi, bir ön koşuldur. Helal belgelendirme çalışmaları ise ilk olarak dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan azınlık Müslümanlar tarafından yapılmış çalışmalardır. Gıdanın sanayileşmesi ve küreselleşmesi ile bu ihtiyaç genele yayılmış, Müslüman ülke ve toplumlar tarafından konuşulan, ar-ge çalışmaları gerçekleştirilen gıda dışı ürün ve hizmetler için de aranan bir hal almıştır.

Zamanla bu farklı çalışmaların tek çatı altında toplanması gündeme gelmiş ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) kurulmuştur. İlk olarak 2011 yılında yayınladığı “Genel Helal Standardı” tüm İslam Ülkeleri tarafından kabul görmüş ve kısa zamanda farklılıklar yerine ortak bir anlayış hâkim olmuştur.

Helal belgelendirme süreçlerimizi SMIIC Standartları ile Dünya Helal Birliği uygunluk kriterlerine paralel olarak yönetiyoruz. Hammaddeden tüketime güvenilir ürün zincirinin oluşturulmasını işletmeler için bir yük olmaktan çıkarıyoruz. Personel eğitimleri hususlarında paydaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Paydaşlarımız müşterilerine ürün ve hizmetlerinin İslam inancına uygunluğunu belgelerken uluslararası ticarette de kolaylık yaşıyorlar. Dünya Kalite Akademisi olarak aktif olduğumuz helal belgelendirme kapsamları:

Helal Gıda,

Helal Tarımsal Faaliyet ve İlgili Hizmetler,

Helal Kimyasal Ürün ve Kozmetik,

Helal Turizm,

Helal Hizmet Yeri,

Helal Ulaşım ve Lojistik Hizmetleri,

Helal Finansman ve Bankacılık Hizmetleri,

Helal Yenilenebilir Enerji,

Helal Diğer Ürün ve Hizmetler.

 

 

Neden DHB TS OIC SMIIC 1 Helal Kalite Yönetim Sistemi?

İşletme üretim ve hizmet yerlerini, hammadde ve tüm girdilerini bağımsız bir kuruluşun denetimine sunduğu ve ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerin İslam inancına uygunluğunu belgelediği için tüketici nezdinde güven kazanır.

DHB TS OIC SMIIC 1, dünyada geçerliliği kanıtlanmış kalite parametrelerinin (ISO ya da diğer ürün güvenliği çalışmalarına ait uygulamalarının) varlığını da sorgular. İşletme sadece helal standardında üretim yaparak bile güvenilir, kaliteli ürün üretmenin adımlarını atmış ve paydaşlarına bunu belgelemiş olur.

Hem hammadde, hem de bitmiş ürünler izlenebilirlik kazanır.

Helal sertifikasına sahip bir işletme, alacağı eğitim neticesinde helal üretim metotlarını, sürdürülebilirliğini öğrenir ve tüm bileşenleri ile daha özenli üretmeye, ürettirmeye teşvik eder.

Helal sertifikalandırılmış ürün ve hizmetler kulvarına adım atan bir işletme ürünlerini uluslararası pazarlara arz etme imkânı edinir.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.