DANIŞMANLIK

toplam kalite yatırımı

3.a_Danışmanlık

Standardizasyon basamaklarını tamamlamak ancak işletmelerin ilgili standarda uygunluğu ile mümkündür. Belgelendirme bu uygunluğun belgelendirilmesidir. Standart kavramı ile yeni tanışan bir işletme uygunluğunu belgelendirmek istediği standardın işletme içinde uygulanması hususunda bir yol göstericiye ihtiyaç duyar. Standart çalışmaları genel olarak işletmelerde görev ve sorumlulukların, iş ve akışlarının yazılı hale getirilmesini-değişikliklerin periyodik olarak gözden geçirilip güncellenmesini ve tüm çalışanlar tarafından uygulanmasını, tüm aksiyonların yazılı hale getirilmesini, hata olasılık çalışmaları yapılmasını, takip ve izlenebilirliği hedefler. Ancak standart, koşullarının nasıl detaylandırılacağı, uygulamaların hangi metotla ve ne şekilde yapılacağı konusunda işletmelere rehberlik edemez. Bu ancak, ilgili standardı ve ilgili iş kolunu bilenler tarafından gerçekleştirilebilir. Danışmanlık hizmetlerinde işletme bir bütün olarak ele alınır, ürün gamı, çalışan sayısı, müşteri portföyü detaylandırılır ve uygulamalar, dokümantasyon oluşturulur.

Kalite, tüm parametler tamamlandıktan sonra ancak varlığını gösterir. Danışmanlık, bu parametrelerin herhangi biri ile ilgili olabileceği gibi standardın tümünü de kapsayabilir. Ya da işletmeye hangi standartların uygulanabileceği konusunda bir öngörüde bulunmak da danışmanlık hizmetleri olarak anılır. Önemli olan işletmeye katma değer sağlayabilecek nitelikte bir hizmet sunulmasıdır. Makine endüstrisinden sağlık sektörüne, gıda endüstrisinden turizm sektörüne, kozmetik endüstrisinden hizmet yerlerine kadar geniş bir kulvarda koşan danışmanlarımız size her an yardımcı olmak için hazır.

Size her an yardımcı olmaya hazırız.